Xin chào!

Z-Library là một trong số những thư viện trực tuyến lớn nhất thế giới. Chúng tôi hướng tới việc đưa việc tiếp cận văn học tới mọi người. Ngày nay,Z-Library chứa hơn 11,179,413 sách và 84,837,000 báo Các máy chủ Z-Library được đặt trên toàn thế giới: ở Mỹ, Nga, Đức, Phần Lan, Malaysia và Luxemburg. Dung lượng dữ liệu được lưu trữ hiện nay là hơn 220 TB! Mỗi tháng, có hàng triệu người sử dụng Z-Library với nhu cầu của mình, nghĩa là chúng tôi đang đi đúng hướng! Nhưng nếu không có hỗ trợ của bạn, chúng tôi không thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra.

Chỉ nhờ sự hỗ trợ của bạn trong 6 tháng qua, những cập nhật quan trọng sau đây đã được thực hiện: giao diện chỉnh sửa dành cho người dùng, tạo nhóm quản trị viên lớn để nâng cao chất lượng bộ sưu tập sách; làm các đề mục sách cho các mục, thêm vào hơn 100 ngôn ngữ và làm cho ứng dụng trên Android của chúng tôi có 27 ngôn ngữ. Ngoài ra còn có nhiều điều cải thiện nhìn thấy được: làm lại phần yêu cầu sách, thiết kế mới của thư Z-Library, làm các trang “Phần tải lên của tôi” và “Thêm sách” trở nên tốt hơn, thay đổi giao diện chức năng “Liên lạc về vấn đề”. Ngoài ra, hang loạt vấn đề không nhận thấy bằng mắt thường nhưng quan trọng về mặt kỹ thuật cũng đã được thực hiện. Sự hỗ trợ tích cực của cách bạn mang lại sức mạnh cho nhóm chúng tôi và cổ vũ chúng tôi lao động. Mỗi dollar quyên góp được đối với chúng tôi không chỉ là tiền mà còn là bằng chứng rằng dự án của chúng tôi thực sự cần thiết với bạn!

Z-Library đây là dự án phi lợi nhuân thực hiện theo kinh phí của những người sáng lập và sự hỗ trợ của bạn. Hôm nay (15 tháng 9 2022), như trong tháng 3 và tháng 9 hàng nằm, chúng tôi thực hiện tăng quỹ để thực hiện vận hành và phát triển. Chúng tôi rát biết ơn cho mỗi dollar được quyên góp.

Trân trọng,
Z-Library quản trị

Những người quyên góp gần đây

$5
Jessica
30 Sep 2022, 19:50
$10
Luispc
30 Sep 2022, 19:50
$10
matthewxu
30 Sep 2022, 19:50
$5
dice2john
30 Sep 2022, 19:50
$5
arkadas
30 Sep 2022, 19:49
$10
Anonymous
30 Sep 2022, 19:49
$10
Vada
30 Sep 2022, 19:49
$4
少点依赖
30 Sep 2022, 19:49
$5
john
30 Sep 2022, 19:49
$5
Lumi
30 Sep 2022, 19:49
$100
abhlifer
30 Sep 2022, 19:49
$5
Abdul
30 Sep 2022, 19:48
$1
Smmlr
30 Sep 2022, 19:48
$10
JAne
30 Sep 2022, 19:47
$5
吹风
30 Sep 2022, 19:47
$5
Kevin
30 Sep 2022, 19:47
$5
Jessie
30 Sep 2022, 19:47
$5
pide
30 Sep 2022, 19:47
$9
shenggd2022
30 Sep 2022, 19:46
$4
VIP
30 Sep 2022, 19:46
$5
Shanaaz
30 Sep 2022, 19:46
$5
thin
30 Sep 2022, 19:46
$5
sak
30 Sep 2022, 19:46
$10
Michael
30 Sep 2022, 19:46
$10
Jessabera
30 Sep 2022, 19:45
$4
Anonymous
30 Sep 2022, 19:45
$5
nyan
30 Sep 2022, 19:44
$5
eBkMojo
30 Sep 2022, 19:44
$5
Maya
30 Sep 2022, 19:44
$5
Joseph
30 Sep 2022, 19:44
$5
Lalo
30 Sep 2022, 19:43
$10
Camy2005
30 Sep 2022, 19:43
$10
LK46
30 Sep 2022, 19:42
$50
Leora
30 Sep 2022, 19:41
$10
Jacks
30 Sep 2022, 19:41
$25
gsantanat1.rg
30 Sep 2022, 19:41
$15
Sirodis
30 Sep 2022, 19:40
$10
yaupon
30 Sep 2022, 19:40
$4
巴别塔
30 Sep 2022, 19:39
$30
Supertonet
30 Sep 2022, 19:39
$10
Gadolmiod
30 Sep 2022, 19:39
$5
小小行囊
30 Sep 2022, 19:38
$40
Leandro
30 Sep 2022, 19:38
$25
Pablo
30 Sep 2022, 19:38
$5
asc554
30 Sep 2022, 19:37
$10
Nancy
30 Sep 2022, 19:37
$5
Scott
30 Sep 2022, 19:37
$5
Twinkle
30 Sep 2022, 19:37
$5
ae202652
30 Sep 2022, 19:36
$10
chaosmanaged
30 Sep 2022, 19:36
$3
avantgarde
30 Sep 2022, 19:36
$10
ronpark
30 Sep 2022, 19:36
$15
Bent
30 Sep 2022, 19:36
$5
PeanutButterCups
30 Sep 2022, 19:35
$10
Qiaojia
30 Sep 2022, 19:35
$4
lowkeymaggot
30 Sep 2022, 19:35
$10
psfxzd
30 Sep 2022, 19:35
$10
Can217
30 Sep 2022, 19:34
$10
RachelC0708
30 Sep 2022, 19:34
$5
Micra
30 Sep 2022, 19:34
$10
Chantelle
30 Sep 2022, 19:34
$5
Dreyer
30 Sep 2022, 19:33
$10
Alejandro
30 Sep 2022, 19:33
$10
Martyer
30 Sep 2022, 19:33
$4
VIP
30 Sep 2022, 19:33
$1
Dars04hit
30 Sep 2022, 19:33
$2
YK
30 Sep 2022, 19:32
$5
Ken
30 Sep 2022, 19:32
$10
Snowa
30 Sep 2022, 19:32
$25
jessica
30 Sep 2022, 19:32
$5
Mike
30 Sep 2022, 19:31
$5
berenikate
30 Sep 2022, 19:31
$2
Sheimmy
30 Sep 2022, 19:31
$10
LeonardP98
30 Sep 2022, 19:30
$4
秉烛夜游
30 Sep 2022, 19:30
$10
kidlambreta
30 Sep 2022, 19:30
$15
MarcB
30 Sep 2022, 19:30
$4
Coconutke
30 Sep 2022, 19:30
$10
Carlos
30 Sep 2022, 19:30
$10
TeamElephant
30 Sep 2022, 19:30
$10
Siddharta60
30 Sep 2022, 19:29
$10
howie
30 Sep 2022, 19:29
$10
LeslieJane
30 Sep 2022, 19:28
$5
antonio
30 Sep 2022, 19:28
$5
mc5
30 Sep 2022, 19:28
$10
Janine
30 Sep 2022, 19:28
$25
Savvy
30 Sep 2022, 19:28
$5
Mellissa
30 Sep 2022, 19:28
$10
bibliophile
30 Sep 2022, 19:28
$10
postienige
30 Sep 2022, 19:28
$5
Apo
30 Sep 2022, 19:27
$20
Jef
30 Sep 2022, 19:26
$10
Neil
30 Sep 2022, 19:26
$2
HansMeis
30 Sep 2022, 19:26
$5
S
30 Sep 2022, 19:26
$5
icaro
30 Sep 2022, 19:26
$3
jack
30 Sep 2022, 19:26
$1
HansMeis
30 Sep 2022, 19:26
$10
Reynaldo
30 Sep 2022, 19:26
$10
Alex
30 Sep 2022, 19:25

Những người quyên góp nhiều nhất

$300
Margaret
27 Sep 2022, 11:17
$300
Takashi
25 Sep 2022, 14:37
$300
Cristian
26 Sep 2022, 12:49
$300
SAlAJAMI
16 Sep 2022, 18:10
$250
Akshay
23 Sep 2022, 07:40
$200
Teppner
20 Sep 2022, 14:02
$200
xtrozet
25 Sep 2022, 10:46
$200
Chris
23 Sep 2022, 22:35
$200
Dieu
26 Sep 2022, 23:19
$161
MundoChild
21 Sep 2022, 03:59
$158
Kitten
17 Sep 2022, 02:48
$150
Daniel
19 Sep 2022, 16:04
$150
Shonki
19 Sep 2022, 07:00
$150
Cordeiro
20 Sep 2022, 13:27
$150
Anonymous
23 Sep 2022, 02:22
$150
NANO
20 Sep 2022, 11:38
$150
Fuligule
22 Sep 2022, 08:48
$150
james
15 Sep 2022, 19:34
$150
Fondation
20 Sep 2022, 08:21
$150
Dunnigan
21 Sep 2022, 00:02
$135
Herbie
28 Sep 2022, 21:11
$130
Brie
18 Sep 2022, 16:14
$126
Enark
20 Sep 2022, 06:50
$125
Anonymous
26 Sep 2022, 13:54
$125
lys
18 Sep 2022, 09:52
$125
Rob
27 Sep 2022, 12:17
$120
loribeth
24 Sep 2022, 23:50
$110
Sophinette
20 Sep 2022, 01:15
$110
Maycon
16 Sep 2022, 20:19
$110
sadie
21 Sep 2022, 17:23
$110
thinh
18 Sep 2022, 12:39
$110
xavi
22 Sep 2022, 20:18
$110
Ruby
25 Sep 2022, 11:35
$103
J
28 Sep 2022, 04:32
$101
Jersey
24 Sep 2022, 18:48
$100
Tim
17 Sep 2022, 00:50
$100
malene
16 Sep 2022, 20:25
$100
Iris.D
19 Sep 2022, 22:54
$100
Sury
17 Sep 2022, 17:52
$100
rich
19 Sep 2022, 14:24
$100
Kenny33
18 Sep 2022, 13:09
$100
fuquau
17 Sep 2022, 22:35
$100
doobee
16 Sep 2022, 19:53
$100
herizondetails
22 Sep 2022, 22:24
$100
Anonymous
29 Sep 2022, 20:44
$100
d0ctor
19 Sep 2022, 11:34
$100
SimpliTaught
27 Sep 2022, 10:25
$100
jfspiral
19 Sep 2022, 05:56
$100
Poso
20 Sep 2022, 07:58
$100
hello2022
25 Sep 2022, 06:26
$100
Juice
27 Sep 2022, 08:07
$100
bruno
19 Sep 2022, 10:40
$100
Tara
20 Sep 2022, 19:24
$100
C
27 Sep 2022, 11:03
$100
Antonio
24 Sep 2022, 02:43
$100
Bookworm
21 Sep 2022, 07:35
$100
Richard
19 Sep 2022, 23:18
$100
erfotografo
19 Sep 2022, 20:42
$100
Karyn
17 Sep 2022, 11:48
$100
Fearey
22 Sep 2022, 20:35
$100
tebo
17 Sep 2022, 20:22
$100
Didier
17 Sep 2022, 12:49
$100
Anonymous
23 Sep 2022, 06:07
$100
alfm
27 Sep 2022, 08:13
$100
Jenni
30 Sep 2022, 18:29
$100
Rusty
29 Sep 2022, 04:19
$100
Virginiek
27 Sep 2022, 12:02
$100
Massimo
20 Sep 2022, 06:23
$100
Anonymous
20 Sep 2022, 04:33
$100
Elliott
25 Sep 2022, 20:20
$100
Christine
26 Sep 2022, 01:24
$100
Anonymous
26 Sep 2022, 02:25
$100
百服宁
24 Sep 2022, 04:34
$100
Patrick
20 Sep 2022, 12:31
$100
Pixelpower
29 Sep 2022, 04:36
$100
Naomi
15 Sep 2022, 21:46
$100
bernie
16 Sep 2022, 11:50
$100
hoplitae
19 Sep 2022, 12:38
$100
nick
16 Sep 2022, 17:01
$100
AndyStan
22 Sep 2022, 21:14
$100
elena
23 Sep 2022, 15:06
$100
charles
19 Sep 2022, 17:43
$100
Robert
16 Sep 2022, 22:33
$100
Arronax
19 Sep 2022, 18:22
$100
rany
17 Sep 2022, 22:48
$100
unifish
17 Sep 2022, 13:18
$100
wpscott
16 Sep 2022, 05:04
$100
Fungusamongus
17 Sep 2022, 15:37
$100
Beth
22 Sep 2022, 19:56
$100
Boomer
20 Sep 2022, 00:04
$100
smackdab
27 Sep 2022, 16:58
$100
Colleen
28 Sep 2022, 10:11
$100
ar
27 Sep 2022, 06:13
$100
Qing
20 Sep 2022, 20:20
$100
Bobbi
27 Sep 2022, 20:44
$100
maudeoud
30 Sep 2022, 16:58
$100
Paul
28 Sep 2022, 00:10
$100
DeJuna
25 Sep 2022, 17:34
$100
Nick
20 Sep 2022, 23:13
$100
JJ
21 Sep 2022, 01:29